دستورات آیت‌الله قاضی در ماه‌های رجب و شعبان

دستورات آیت‌الله قاضی در ماه‌های رجب و شعبان

آیت‌الحق مرحوم حاج میرزا علی قاضی طباطبائی درباره ماه‌های رجب، شعبان و رمضان فرمود: هان! ای برادران عزیز و گرامیم؛ آگاه باشید! متوجّه و هشیار باشید که ما در قرقگاه زمانی (ماه‌های رجب، شعبان و رمضان) داخل شده‌ایم! و...