آیا طالبان در ایران دفتر دارد؟!

آیا طالبان در ایران دفتر دارد؟!

این دو روزنامه، منبع خبر خود را اظهارات برخی مقام‌های غربی و افغان اعلام، ولی از ذکر نام آنها خودداری کرده بودند. به نوشته این دو روزنامه، ایران می‌خواهد در صورتی که هدف حمله رژیم صهیونیستی قرار گیرد، گزینه‌های...