ناگفته های شاعره انقلاب بحرین پس از آزادی

ناگفته های شاعره انقلاب بحرین پس از آزادی

آیات القرمزی در مصاحبه اختصاصی با شبکه پرس تی وی اظهار داشت: "آنها ۹ روز، صبح و ظهر و شب من را مورد ضرب و شتم قرار دادند و به شیوه بسیار بسیار خطرناکی من را کتک زدند و هر بار توسط بیش از یک نفر هم زن و هم مرد مورد ضرب و شتم قرار...