آیت الله رفسنجانی:تا آخر پای نظام و رهبری ایستاده‌ام

آیت الله رفسنجانی:تا آخر پای نظام و رهبری ایستاده‌ام

مودت و برادری من و رهبری از همان ابتدا تا امروز مصداق عینی اخوت فی الله است اخوتی که خیلی ها از ابتدای انقلاب تا امروز سعی کرده اند بنا بر اقوال سیاسی رایج بر آن خدشه وارد کنند که به فضل الهی و به دعای خیر امام راحل (ره)...