دختری که به عمد ناشناخته ماند+عکس

دختری که به عمد ناشناخته ماند+عکس

یک پایگاه ضدجنگ با اشاره به رنج مداوم فلسطینی‌ها و ناشنیده ماندن صدای مظلومیت آنها، رسانه‌ها و جریانات قدرت را عامل اصلی ناشناخته ماندن صدای کسانی مانند راشل کوری دختر صلح طلب آمریکایی دانست که مقابل اسرائیل و جنایاتش...