آشنایی با آمیش ها؛ سرخوردگان تمدن غرب + فیلم و عکس

آشنایی با آمیش ها؛ سرخوردگان تمدن غرب + فیلم و عکس

آمیش ها چه گروهی هستند و در کجا زندگی می کنند؟ این گروه چه عقایدی دارند؟ آداب و رسوم آمیش ها از چه سرچشمه می گیرد؟ ایا تمدن غرب هدف غایی برای همه مردم است؟ برای آشنایی با این سرخوردگان تمدن غرب با گزارش ویژه مشرق همراه...