به یاری تکاوران دریایی ایران بشتابید+عکس

به یاری تکاوران دریایی ایران بشتابید+عکس

بازی مبارزه در خلیج عدن همان بازی ای است که می تواند آینده بازی سازی را در کشور تغییر دهد. این بازی توسط شرکت آمیتیس بازی رایان و به همکاری ارتش جمهوری اسلامی ایران ساخته شده است. با توجه به آنکه این بازی قرار است تا در29...