اولین دوره آموزش مجازی «جنگ نرم و قرآن» برگزار می‌شود

اولین دوره آموزش مجازی «جنگ نرم و قرآن» برگزار می‌شود

گروه فضای مجازی: با راه‌اندازی پايگاه اينترتی اداره آموزش و برنامه ريزی دفتر امور فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری، اولين دوره آموزش مجازی با موضوع «جنگ نرم و قرآن» برگزار می‌شود. به گزارش خبرگزاری...