کتاب آموزشی icdl در هفت بخش مختلف

کتاب آموزشی icdl در هفت بخش مختلف

این بار آموزش icdl یا همان مهارت های هفت گانه در دنیای دیجیتال را به صورت کتاب های الکترونیکی و در هفت قسمت مختلف برای دانلود ارائه کردیم. عنوان های هر بخش در زیر ذکر شده اند که شما نیز می توانید نسبت به نیاز خود بخش مورد نظر...