آقای معاون! با بیانیه که نمی‌توان مدیریت کرد…

آقای معاون! با بیانیه که نمی‌توان مدیریت کرد…

شیوه جالب توجه تعامل معاون فرهنگی وزیر ارشاد با رسانه‌ها و انتقادها، شاید بی‌سابقه‌ترین شیوه در سال‌های پس از انقلاب در این وزارتخانه باشد، به گونه‌ای که وی در واکنش به کوچکترین خبری، در اتاق معاونت واقع در طبقه ...