آغاز سفرهای استانی لنکرانی در حمایت از جلیلی

آغاز سفرهای استانی لنکرانی در حمایت از جلیلی

سفرهای استانی لنکرانی به منظور حمایت از جلیلی از هفته آینده آغاز می‌شود.به گزارش تسنیم، سخنرانی و سفرهای استانی کامران باقری لنکرانی در حمایت از سعید جلیلی از ابتدای هفته آینده آغاز می‌شود.لنکرانی در هفته پایانی...