شکست دولت هاشمی در انتقال دستاوردها و ارزش‌های انقلاب به نسل بعد/آغاز انحراف در ارشاد از سال ۷۶

شکست دولت هاشمی در انتقال دستاوردها و ارزش‌های انقلاب به نسل بعد/آغاز انحراف در ارشاد از سال ۷۶

وزیر ارشاد دولت دوم هاشمی رفسنجانی در برنامه امروز شناسنامه به بررسی و نقد سیاست‌های مختلف دولت هاشمی پرداخت. به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، برنامه شناسنامه این هفته با حضور سید مصطفی میر سلیمی آخرین وزیر فرهنگ...