آزمون تربیت حافظان قرآن آغاز شد

آزمون تربیت حافظان قرآن آغاز شد

مسئول کمیته طرح تربیت حافظان قرآن کریم سازمان اوقاف گفت: آزمون شفاهی طرح ملی تربیت حافظان قرآن کریم از امروز 23 بهمن تا 8 اسفند در سراسر کشور برگزار می شود و پیش بینی می‌شود 150 تا 200 هزار نفر دراین آزمون شرکت کنند. ...