تأیید آزار جنسی دو نوجوان ایرانی در عربستان

تأیید آزار جنسی دو نوجوان ایرانی در عربستان

معاون وزیر امور خارجه در امور کنسولی، پارلمانی و ایرانیان درباره تعرض به دو ایرانی از سوی پلیس سعودی گفت:متاسفانه این اقدام شبه تجاوز برای دو تن از هموطنان که به عمره مشرف شده بود پیش آمده است. تأیید آزار جنسی دو نوجوان...