تعدادی از خبرنگاران بازداشتی آزاد شدند

تعدادی از خبرنگاران بازداشتی آزاد شدند

تعدادی از خبرنگاران اصلاح طلب بازداشت شده طی امروز و شب گذشته آزاد شدند. به گزارش مهر، شب گذشته تعدادی از خبرنگاران  روزنامه های  اصلاح طلب که با حکم دادستانی تهران بازداشت شده بودند، از زندان اوین آزاد شدند....