تصاویری جالب از شکافته شدن دریا به دستور موسی (ع) و به صلیب کشیدن عیسی (ع)

تصاویری جالب از شکافته شدن دریا به دستور موسی (ع) و به صلیب کشیدن عیسی (ع)

 به خشکی نشستن کشتی نوح(ع) بر فراز آرارات به صلیب کشیدن حضرت عیسی(ع) شکافته شدن دریای سرخ برای عبور بنی اسراییل به دستور حضرت...