آخرین وضعیت قذافی از زبان دخترش

آخرین وضعیت قذافی از زبان دخترش

عایشه در اولین اظهارنظر علنی از زمان سقوط طرابلس از حدود یک ماه پیش، حاکمان جدید لیبی را خائن خواند و گفت برخی از آنها تا پیش از کودتا علیه وی و پیوستن به انقلابیون، در رژیم قذافی حضور داشتند. عاشیه به لیبیایی ها هشدار...