آخرین تصویر زنده یاد «عباس امیری»

آخرین تصویر زنده یاد «عباس امیری»

بنابراین گزارش، او در آثار سینمایی و تلویزیونی بسیاری نظیر حضرت یوسف (۱۳۸۶)، جایی در دوردست (۱۳۸۴)، سفر به هیدالو (۱۳۸۴)، به من نگاه کن (۱۳۸۱)، اثیری (۱۳۸۰)، تیک (۱۳۸۰)، قاعده بازی (۱۳۷۶)، هفت سنگ (۱۳۷۶)، اعتراف (۱۳۷۵)، روز...