آخرین اظهار نظرات سعید مرتضوی

آخرین اظهار نظرات سعید مرتضوی

هیچ اتهامی متوجه قضات نیست/ روح‌الامینی مسئولیت پدری را انجام داده است؟ خبرگزاری فارس: سعید مرتضوی با اشاره به دفاع ۴۳ صفحه‌ای امروز خود گفت: هیچ‌ اتهامی متوجه قضات در این پرونده نیست. به گزارش خبرنگار قضایی فارس، سعید...