واحد اول نیروگاه اتمی بوشهر بطور کامل راه اندازی شد

واحد اول نیروگاه اتمی بوشهر بطور کامل راه اندازی شد

خبرگزاری فارس: معاون مدیر شرکت «آتوم انرگو پرویکت» از راه اندازی کامل واحد اول نیروگاه اتمی بوشهر خبر داد. ...