اهدای اعضای بدن آتش نشان شهید شده

اهدای اعضای بدن آتش نشان شهید شده

سخنگوی سازمان آتش نشانی گفت: اعضای بدن آتش نشاني که روز گذشته در حادثه آتش سوزی دانشگاه آزاد به شهادت رسیده بود به نیازمندان اهدا شد. ...