آئین وهابیت

آئین وهابیت

 فرقة وهابیت چگونه به وجود آمد وعقایدش چیست؟  عوامل شکل گیری فرقه وهابیت مانند برخی از فرقه‌های دیگر، ریشه در مبانی و عملکرد رهبران و بنیانگذاران آن دارد. بر این اساس لازم است مبانی و عملکرد بنیانگذار این فرقه بررسی...