خبر فوری

Tag Archives: پَــ نــَ پــَ

بهترین پَــ نــَ پــَ ها را اینجا بخوانید

بهترین پَــ نــَ پــَ ها را اینجا بخوانید

panapa41 بهترین پَــ نــَ پــَ ها را اینجا بخوانید

*اسپری سوسک کش زدم به سوسکه، سوسکه افتاده به پشت دست و پا میزنه… دوستم می گه داره جون میده..؟ پ ن پ قیافه تو رو دیده از خنده ریسه رفته

*(من و داداشم دوقلو هستیم) در حال قدم زدن بودیم. داداشم چند متر جلوتر از من راه می رفت. یارو اول داداشم رو دید بعد اومد جلوتر من رو دید و گفت: دوقلویید؟ پ ن پ اجسام از آنچه در آینه می بینید به شما نزدیک تر هستند!

Watch Dragon ball super