خبرخوان

پربازدیدهای این دسته

آرشیو "معرفی مشاغل"

MBA چیست و شرایط تحصیل در MBA گردشگری کدام است؟

MBA چیست و شرایط تحصیل در MBA گردشگری کدام است؟

MBA چیست و شرایط تحصیل در MBA گردشگری کدام است؟ صمد حاجی امینی - شهین سپهری نور MBA  یک هدف واضح را دنبال می کند: «انجام بهتر کسب و کار». اصطلاح MBA مخفف عبارت  Master of Business  Administration   است که در آن مدیریت کسب و کار به شیوه علمی و...

معرفی مشاغل ؛ گوینده

معرفی مشاغل ؛ گوینده

5. آشنایی با اصول کاربرد ویرگول 6. آشنایی با سکوت بلند و کوتاه 7. شناسایی اصول کاربرد سکوت لند و کوتاه 8. آشنایی با مکث بلند و کوتاه 9. شناسایی اصول کاربرد مکث بلند و کوتاه 10. شناسایی اصول شناخت علائم کاری 11. توانایی بیان صحیح...