خبرخوان

پربازدیدهای این دسته

آرشیو "داستان های بحار انوار جلد اول"

خودبینی هرگز

خودبینی هرگز

:((بسم الله )) و بر روي آب حرکت کرد!مرد کوتاه قد، هنگامي که ديد عيسي بر روي آب راه مي رود، با يقين راستين گفت :بسم الله ، و روي آب به راه افتاد تا به حضرت عيسي رسيد. در اين حال مرد دچار خودبيني و غرور شد و با خود گفت :عيسي روح...

مکافات عمل

مکافات عمل

اما جنازه مؤ من در خانه اش ماند و حيواني بر او مسلط گشت و گوشت صورت وي را خورد! پس از سه روز حضرت موسي از قضيه با خبر شد.موسي در ضمن مناجات با خداوند، اظهار نمود: بارالهي ! آن دشمن تو بود که با همه عزت و احترام فراوان دفن شد، و...

سه دعا که به هدر رفت

سه دعا که به هدر رفت

مرد هم پذيرفت .آنگاه زن گفت از خدا بخواه من از زيباترين زنان باشم .مرد دعا کرد زن زيباترين زمان خود گشت . چندان نگذشت شديدا مورد توجه پادشاهان هواپرست و جوانان ثروتمند و عياش قرار گرفت .به شوهر پير و فقير خود اعتنا نمي کرد...

راه نجات

راه نجات

پس از گفتگو و چاره انديشي زياد به يکديگر گفتند:به خدا سوگند! از اين مرحله خطر راه رهايي نيست مگر اينکه از روي راستي و درستي با خدا سخن بگوييم . اکنون هر کدام از ما عملي را که فقط براي رضاي خدا انجام داده ايم به خدا عرضه کنيم...

کاش خدا الاغی داشت

کاش خدا الاغی داشت

عرض کردم : نمي دانم .امام فرمود:((ان الثواب علي قدر العقل ))به راستي پاداش عمل به اندازه عقل است .آن گاه فرمود:مردي از بني اسرائيل در مکاني بسيار سر سبز و خرم ، که داراي درختان بسيار و چشمه هاي گوارا بود خدا را پرستش مي...

علت واژگونی یک شهر

علت واژگونی یک شهر

به آنان گفته شد اين غذا براي امثال شما نيست !خداوند دو فرشته به شکل مستمندان فرستاد و به آنان نيز همان حرف ها را گفتند. خداي تعالي به دو فرشته امر فرمود در قيافه توانگران در آن مجلس حاضر شوند!هنگامي که در قيافه توانگران...

کرمی درون بینی قاضی

کرمی درون بینی قاضی

وقتي که مُرد، همسرش طبق وصيت او رفتار کرد. پس از چند دقيقه که روپوش را از روي صورتش کنار زد، ناگهان ! کرمي را ديد که بيني او را قطعه قطعه مي کند. از اين منظره وحشت زده شد! روپوش را به صورتش ‍ افکند، و مردم آمدند و جنازه او را...

نفرین مادر

نفرین مادر

بار ديگر پس از ساعتي به صومعه آمد و جريح را صدا زد، باز جريح به مادر اعتنا نکرد. براي بار سوم باز مادر آمد و او را صدا زد و جوابي نشنيد.از اين رفتار فرزند دل مادر شکست و او را نفرين کرد.فرداي همان روز، زن فاحشه اي که حامله...

گزارشی از جهنم !

گزارشی از جهنم !

اگر غير از اين بود يکديگر را دفن مي کردند.پيروانش گفتند:- اي کاش ما مي دانستيم قضيه اينان چه بوده است !به عيسي (ع ) خطاب رسيد مردگان را صدا بزن ! يک نفر از آنان تو را جواب خواهد داد.حضرت عيسي صدا زد:- اي اهل قريه !يکي از آنان...

ایراد بنی اسرائیلی !

ایراد بنی اسرائیلی !

براي حل اين مشکل محضر موسي آمدند تا حق را آشکار سازد.حضرت موسي دستور داد گاوي بياورند تا کشف حقيقت کنند. بني اسرائيل گمان بردند موسي آنان را استهزاء مي کند، از روي تعجب گفتند:- آيا ما را استهزاء مي کنيد؟موسي گفت :- استهزاء...