خبرخوان

پربازدیدهای این دسته

آرشیو "حكايت هاي گلستان سعدي: در سيرت پادشاهان"

دوستى اهل صفا و انسانهاى پاکدل

دوستى اهل صفا و انسانهاى پاکدل

سارقى براى دزدى به خانه يکى از پارسايان رفت ، هر چه جستجو کرد چيزى در آنجا نيافت . دلتنگ و رنجيده خاطر شد. پارسا از آمدن دزد و دلتنگى او باخبر شد. گليمى را که بر روى آن خوابيده بود بر سر راه دزد انداخت تا محروم نشود.شنيدم که...

رنج شدید بیمارى حسادت براى حسود

رنج شدید بیمارى حسادت براى حسود

بالاى سرش ز هوشمندىمى تافت ستاره بلندىاين پسر هوشمند مورد توجه سلطان قرار گرفت ، زيرا داراى جمال و کمال بود که خردمندان گفته اند: ((توانگرى به هنر است نه به مال ، بزرگى به عقل است نه به سال .))مقام او در نزد شاه ، موجب شد،...

دو عامل پیروزى اسکندر

دو عامل پیروزى اسکندر

از اسکندر رومى (شاه معروف يونانى که در سالهاى 323 تا 336 قبل از ميلاد بر جهان حکومت مى کرد و بسيارى از کشورها را فتح نمود)پرسيدند: ((چگونه کشورهاى شرق و غرب را گرفتى و فتح کردى ؟ با اينکه شاهان پيشين نسبت به تو ثروت و عمر و لشگر...

نتیجه مستى و دورى از نیمخورده ناپاک

نتیجه مستى و دورى از نیمخورده ناپاک

تو گويى تا قيامت زشترويىبر او ختم است و بر يوسف نکويى چنانکه شوخ طبعان لطيفه گو مى گويند:شخصى نه چنان کريه منظرکز زشتى او خبر توان دادآنکه بغلى نعوذ بااللهمردار به آفتاب مرداداين غلام سياه که در آن وقت هوسباز و پرشهوت...

رزق و روزى به زرنگى نیست

رزق و روزى به زرنگى نیست

از اين رو هارون غلام سياهى به نام خصيب داشت که بسيار نادان بود، او را طلبيد و فرمانروايى کشور مصر را به او بخشيد.گويند: آن غلام سياه به قدرى کودن بود که گروهى از کشاورزان مصر نزد او آمدند و گفتند: ((پنبه کاشته بوديم ، باران...

دورى از پرچانگى

دورى از پرچانگى

گروهى از حکيمان فرزانه به درگاه انوشيروان آمدند و درباره موضوع مهمى به گفتگو پرداختند، ولى بوذرجمهر(بزرگمهر)که برجسته ترين فرد حکيمان بود، خاموشى نشسته بود حرفى نمى زد.حاضران به او گفتند: ((چرا در اين بحث و گفتگو با ما سخن...

پاسخ عبرت انگیز انوشیروان

پاسخ عبرت انگیز انوشیروان

شخصى نزد انوشيروان (شاه معروف ساسانى )آمد و گفت : ((مژده باد به تو که خداوند فلان دشمن تو را از ميان برداشت و هلاک کرد.))انوشيروان به او گفت : ((اگر خدا او را از ميان برد، آيا مرا باقى مى گذارد؟))اگر بمرد عدو جاى شادمانى نيستکه...

عزت با رنج ، بهتر از ذلت بى رنج

عزت با رنج ، بهتر از ذلت بى رنج

برادر کارگر گفت : ((تو چرا کار نکنى تا از ذلت خدمت به شاه نجات يابى ؟ که خردمندان گفته اند: نان خود خوردن و نشستن بهتر از بستن شمشير طلايى به کمر براى خدمت شاه است . ))به دست آهک تفته کردن خميربه از دست بر سينه پيش اميرعمر...

نجات یافتن نیکوکار و هلاکت بدکار

نجات یافتن نیکوکار و هلاکت بدکار

کشتيبان خود را به آب افکند و شناکنان به سراغ آنها رفت و يکى از آنها را نجات داد، ولى ديگرى غرق و هلاک شد.به کشتيبان گفتم : لابد عمر او به سر آمده بود و باقيمانده اى نداشت ، از اين رو اين يکى نجات يافت و آن ديگر به خاطر...

کنترل خشم

کنترل خشم

کى از پسران هارون الرشيد (پنجمين خليفه عباسى ) در حالى که بسيار خشمگين بود نزد پدر آمد و گفت : ((فلان سرهنگ زاده به مادرم دشنام داد.)) هارون ، بزرگان دولت را احضار کرد و به آنها گفت : ((جزاى چنين شخصى که فحش ناموسى داده است...