خبرخوان

پربازدیدهای این دسته

آرشیو "حكايت هاي گلستان سعدي: در فضيلت قناعت"

نتیجه شکم پرستى

نتیجه شکم پرستى

هر که بر خود در سوال گشودتا بميرد نيازمند بودآز بگذار و پادشاهى کنگردن بى طمع بلند بوديکى از شاهان آن سامان براى آن عابد چنين پيام داد: ((از بزرگوارى خوى نيکمردان ، توقع و انتظار دارم ، مهمان ما بشوند و با شکستن پاره نانى...

گفتگوى پدر با پسر در مورد سفر موفقیت آمیز

گفتگوى پدر با پسر در مورد سفر موفقیت آمیز

فضل و هنر ضايع است تا ننمايدعود بر آتش نهند و مشک بشايندپدر گفت : اى پسر! اين خيال باطل را از سر بيرون کن ، قناعت پيشه ساز، و خود را به خطر نيفکن ، که بزرگان گفته اند: ((بخت و سعادت به کوشيدن نيست ، و از حوادث تلخ روزگار گريز...

پاسخ گدا به اعتراض دزد

پاسخ گدا به اعتراض دزد

دزدى به گدايى گفت : ((شرم نمى کنى که براى به دست آوردن اندکى پول به سوى هر کس و ناکسى دست دراز مى کنى ؟ ))گدا پاسخ داد .دست دراز از پى يک حبه سيمبه که ببرند به دانگى و نيم :دست گدايى دراز کردن براى يک دانه بهتر از آن است که آن دست...

آدم نما، نه آدم

آدم نما، نه آدم

نادانى را ديدم که بدنى چاق و تنومند داشت ، لباس فاخر و گرانبها پوشيده بود و بر اسبى عربى سوار شده ، و دستارى از پارچه نازک مصرى بر سر داشت ، شخصى گفت : ((اى سعدى ! اين ابريشم رنگارنگ را بر تن اين جانور نادان چگونه يافتى ؟ ))گفتم...

با هزار پا نتوانست از چنگ اجل بگریزد

با هزار پا نتوانست از چنگ اجل بگریزد

شخصى دست و پايش قطع شده بود، هزار پايى را ديد و آن را کشت ، صاحبدلى از آنجا عبور مى کرد، آن منظره را ديد و گفت : ((شگفتا! آن جانور با هزارپايى که داشت ، چون اجلش فرا رسيده بود نتوانست از چنگ بى دست و پايى بگريزد.)) چون آيد ز پى...

قسمت و اجل

قسمت و اجل

شد غلامى که آب جوى آردجوى آب آمد و غلام ببرددام هر بار ماهى آوردىماهى اين بار رفت و دام ببردصيادان ديگر افسوس خوردند و آن صياد را سرزنش کردند که : ((چنين شکار بزرگى به دام تو افتاد ولى نتوانستى آن را نگهدارى .))صياد گفت : ((اى...

بخل نگون بخت

بخل نگون بخت

درويش بجز بوى طعامش نشنيدىمرغ از پس نان خوردن او ريزه نچيدىاو در مسير مسافرتى بسوى مصر، سوار بر کشتى در درياى مديترانه حرکت مى کرد، و آن چنان مغرور بود که همچو فرعون در پوست غرور نمى گنجيد، دريا توفانى شد، او همچون فرعون...

یا قناعت یا خاک گور

یا قناعت یا خاک گور

و مى گفت : ((فلان انبارم در ترکستان است و فلان کالايم در هندوستان است ، و اين قافله و سند فلان زمين مى باشد و فلان چيز در گرو فلان جنس است و فلان کس ‍ ضامن فلان وام است ، در آن انديشه ام که به اسکندريه بروم که هواى خوش ‍ دارد،...

شاه در کلبه دهقان

شاه در کلبه دهقان

يکى از وزيران گفت : ((به خانه کشاورز ناچيزى پناه بردن شايسته مقام ارجمند شاه نيست ، ما در همين بيابان خيمه اى برمى افروزيم و آتشى روشن مى کنيم و امشب را بسر مى آوريم .))کشاورز از ماجراى در بيابان ماندن شاه و همراهانش باخبر...

نگاه به زیردست و شکرانه خدا

نگاه به زیردست و شکرانه خدا

هرگز از سختى و رنجهاى زمان نناليده بودم ، و در برابر گردش دوران ، چهره در هم نکشيده بودم ، جز آن هنگام که کفشهايم پاره شد، و توان مالى نداشتم که براى خود کفشى تهيه کنم . با همين وضع با کمال دلتنگى به مسجد جامع کوفه رفتم ،...

  • صفحه 1 از 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • >