خبرخوان

پربازدیدهای این دسته

آرشیو "حكايت هاي گلستان سعدي: در آداب صحبت و همنشینی"

یا بخشنده باش یا آزادمرد

یا بخشنده باش یا آزادمرد

به آنچه مى گذرد دل منه که دجله بسىپس از خليفه بخواهد گذشت در بغدادگرت ز دست برآيد، چو نخل باش کريمورت ز دست نيايد، چو سرو باش آزادپايان اين کتاب را با قسمت پايانى گلستان سعدى ، تغيير در عبارت پردازى ، زينب مى دهيم که...

محرومیت اهل کمال از زینتهاى دنیا

محرومیت اهل کمال از زینتهاى دنیا

از يکى از بزرگان پرسيدند: ((با اينکه دست راست داراى چندين فضيلت و کمال است ، چرا بعضى انگشتر را در دست چپ مى کنند؟))او در پاسخ گفت : ((مگر نمى دانى که هميشه اهل کمال و صاحبان فضل ، از نعمتهاى دنيا محروم هستند؟!))آنکه حظ آفريد و...

نیکى به بدان ، براى هدایت آنها

نیکى به بدان ، براى هدایت آنها

از اين رو مى گويند: فريدون (شاه باستانى که بر ضحاک ستمگر پيروز شد و خود به جاى او نشست ) دستور داد خيمه بزرگ شاهى براى او در زمينى وسيع ساختند. پس از آنکه آن سراپرده زيبا و عالى تکميل شد، به نقاشان چنين دستور داد تا اين را در...

صبر و حوصله لقمان در سؤ ال نکردن

صبر و حوصله لقمان در سؤ ال نکردن

لقمان ديد آهنى در دست حضرت داوود عليه السلام است و همچون موم در نزد او نرم مى شود و او هرگونه بخواهد آن را مى سازد، چون مى دانست که بدون پرسيدن ، معلوم مى شود که داوود عليه السلام چه مى خواهد بسازد. از او سؤ ال نکرد، بلکه صبر...

آموختن خاموشى از حیوانات

آموختن خاموشى از حیوانات

حکيمى او را ديد و به او گفت : ((اى احمق ! بيهوده کوشش نکن و تا سرزنشگران تو را مورد سرزنش قرار نداده اند اين خيال باطل را از سرت بيرون کن ، زيرا الاغ از تو سخن نمى آموزد، ولى تو مى توانى خاموشى را از الاغ و ساير چارپايان...

اعتدال در نیکى

اعتدال در نیکى

چوپانى پدر خردمندى داشت . روزى به پدر گفت : ((اى پدر دانا و خردمند! به من آن گونه که از پيروان آزموده انتظار مى رود يک پند بياموز!))پدر خردمند چوپان گفت : ((به مردم نيکى کن ، ولى به اندازه ، نه به حدى که طرف را لوس کند و مغرور و...

دعواى خنده آور یهودى و مسلمان

دعواى خنده آور یهودى و مسلمان

يکى يهود و مسلمان نزاع مى کردندچنانکه خنده گرفت از حديث ايشانمبه طيره گفت مسلمان : گرين قباله مندرست نيست خدايا يهود ميرانميهود گفت : به تورات مى خورم سوگندوگر خلاف کنم ، همچو تو مسلمانمآرى ، اگر عقل و خرد از پهنه خاک...

کیفر ثروتمند دست تنگ و پاداش ثروتمند بخشنده

کیفر ثروتمند دست تنگ و پاداش ثروتمند بخشنده

حضرت موسى عليه السلام به قارون (سرمايه دار مغرور عصرش )چنين نصيحت کرد: نيکويى و احسان کن ، همانگونه که خداوند به تو نيکى و احسان نموده است . )) قارون نصيحت موسى عليه السلام را نشنيد و فرجام کارش را شنيدى که به عذاب الهى...

نیکبخت و بدبخت کیست ؟

نیکبخت و بدبخت کیست ؟

عاقلى پرسيدند: نيکبخت کيست و بدبختى کدام است ؟ در پاسخ گفت : ((نيکبخت آن است که خورد و کشت کرد. بدبخت آن کسى است که مرد و گذاشت . )) مکن نماز بر آن هيچ کس که هيچ نکردکه عمر در سر تحصيل مال کرد و نخورد...