خبرخوان

پربازدیدهای این دسته

آرشیو "حكايت هاي گلستان سعدي: در فوايد خاموشي"

براى خدا این گونه قرآن نخوان

براى خدا این گونه قرآن نخوان

ناخوش آوازى با صداى بلند قرآن مى خواند، صاحبدلى از کنار او گذشت و به او گفت : ((ماهانه چقدر پول مى گيرى ، قرآن بخوانى ؟))قارى : هيچ نمى گيرم .صاحبدل : پس چرا براى قرائت قرآن ، خود را آن همه زحمت مى دهى ؟قارى : من قرآن را براى خدا...

صداى دلخراش اذان گو

صداى دلخراش اذان گو

صاحب آن مسجد، اميرى عادل و پاکنهاد بود و نمى خواست دل او را با بيرون کردن نامحترمانه او را برنجاند، ولى او را خواست و به او چنين گفت : ((اى جوانمرد! اين مسجد داراى اذان گوهاى قديمى است ، که براى هر کدام پنج دينار را (به عنوان...

انتقاد از دوستى که عیب را هنر داند

انتقاد از دوستى که عیب را هنر داند

در شاءن او نازل شده است .مردم شهر به خاطر مقامى که آن سخنور داشت ، احترامش را رعايت مى کردند و بلاى صداى او را مى شنيدند و رنج مى بردند و دندان روى جگر مى گذاشتند، و آزارش را مصالحت نمى دانستند.تا اينکه يکى از سخنوران آن...

از آسمانها خبر مى داد، ولى از خانه اش بى خبر!

از آسمانها خبر مى داد، ولى از خانه اش بى خبر!

ستاره شناسى (که از آسمانها خبر مى داد و با ديدن اوضاع ستارگان ، از نهانها پرده برمى داشت ) يک روز به خانه اش آمد، ديد مرد بيگانه اى با همسرش خلوت کرده است ، عصبانى شد، و آن مرد را به باد فحش و ناسزا گرفت ، رسوايى و شورى بر پا...

مرا به خیر تو امید نیست ، شر مرسان

مرا به خیر تو امید نیست ، شر مرسان

در اين ميان سگهاى ده به دنبال او مى رفتند، او مى خواست سنگى از زمين بردارد و آنها را از خود دور سازد، سنگى را ديد که در زمين يخ زده بود، دست بر آن سنگ انداخت تا آن را از زمين بردارد، ولى آن سنگ بر اثر يخ زدگى ، از زمين کنده...

توجه به همسایه ، هنگام خریدارى خانه

توجه به همسایه ، هنگام خریدارى خانه

در مورد خريدن خانه اى ترديد داشتم ، يک نفر يهودى به من گفت : ((آخر من در اين محله خانه دارم (و خانه ها را مى شناسم ) وصف اين خانه را آن گونه که هست از من بپرس ، به نظر من اين خانه را خريدارى کن ، که هيچ عيبى ندارد.))گفتم : ((عيبى جز...

رازدارى

رازدارى

يک روز چند نفر از اطرافيان سلطان محمود غزنوى به حسن ميمندى (وزير دانشمند سلطان محمود ) گفتند: 0 ((امروز پادشاه هنگام مشورت در مورد فلان موضوع ، به تو چه گفت ؟))حسن ميمندى جواب داد: ((آنچه گفته ، از شما نيز پوشيده نيست .))گفتند: 0...

پرهیز از سخن گفتن در میان سخن دیگران

پرهیز از سخن گفتن در میان سخن دیگران

از يکى از حکيمان فرزانه ، شنيدم مى گفت : ((کسى که در ميان سخن ديگران ، حرف بزند، و هنوز سخن ديگرى به پايان نرسيده سخن بگويد، قطعا به جهل و نادانى خود اقرار نموده است .)) (داخل خرف ديگران دويدن ، نشانه نادانى است .))سخن را سر است...

پرهیز دانا از ستیز با نادان ابله

پرهیز دانا از ستیز با نادان ابله

دو عاقل را نباشد کين و پيکارنه دانايى ستيزد با سبکساراگر نادان به وحشت سخت گويدخردمندش به نرمى دل بجويددو صاحبدل نگهدارند مويىهميدون سرکشى ، آزرم جويىو گر بر هر دو جانب جاهلاننداگر زنجير باشد بگسلاننديکى را زشتخويى...

خاموشى در برابر ستیزه جویان لجوج

خاموشى در برابر ستیزه جویان لجوج

بين يکى از علماى برجسته با يک نفر کافر منکر، مناظره و بحث رخ داد، ولى در وسط بحث ، عالم از مناظره دست کشيد، و از ادامه مناظره خوددارى کرد. از او پرسيدند: ((تو با آن همه علم و فضل ، چرا در برابر بى دينى ، عقب نشينى کردى ؟ )) در...

  • صفحه 1 از 2
  • 1
  • 2
  • >