خبرخوان

پربازدیدهای این دسته

آرشیو "حكايت هاي گلستان سعدي: در تاثير تربيت"

داورى صحیح قاضى

داورى صحیح قاضى

کريمان را به دست اندر درم نيستخداوندان نعمت را کرم نيستسعدى گفت :توانگران را وقف است و نذر و مهمانىزکات و فطره و اعتاق و هدى و قربانىخداوند مکنت به حق مشتغلپراکنده روزى ، پراکنده دلدر حديثى آمده که پيامبر صلى الله عليه و...

گفتگو ثروتمندزاده و فقیرزاده در کنار گور پدرشان

گفتگو ثروتمندزاده و فقیرزاده در کنار گور پدرشان

فقيرزاده در پاسخ گفت : ((تا پدرت از زير آن سنگهاى سنگين بجنبد، پدر من به بهشت رسيده است .!))خر که کمتر نهند بروى باربى شک آسوده تر کند رفتارمرد درويش که بار ستم فاقه کشيدبه در مرگ همانا که سبکبار آيدو آنکه در نعمت و آسايش و...

دشمنترین دشمنان

دشمنترین دشمنان

دانشمند بزرگى پرسيدم معنى اين سخن (رسول خدا صلى الله عليه و آله )چيست ؟ مى فرمايداعدا عدوک نفسک التى بين جنيک دشمنترين دشمنان تو، نفس بدفرماى تو است که در ميان دو پهلوى تو (در درون تو ) قرار دارد.در پاسخ گفت : از آنجا که به هر...

همسفر دلاور و جنگدیده بجوى

همسفر دلاور و جنگدیده بجوى

نيفتاده بر دست دشمن اسيربه گردش نباريده باران تيراتفاقا من و اين جوان پشت سر هم حرکت مى کرديم ، هر ديوار کهن و استوارى که سر راه ما قرار مى گرفت او با نيروى بازو، آن ديوار را بر زمين مى افکند و هر درخت تنومند و بزرگى که مى...

نصیحت پارسا به مولاى ستمگر

نصیحت پارسا به مولاى ستمگر

بر بنده مگير خشم بسيارجورش مکن و دلش ميازاراو را توبه ده درم خريدىآخر نه به قدرت آفريدىاين حکم و غرور و خشم تا چند؟هست از تو بزرگتر خداونداى خواجه ارسلان و آغوشفرمانده خود مکن فراموشدر روايت آمده : رسول اکرم صلى الله...

دو شعر روى سنگ قبر

دو شعر روى سنگ قبر

پسر يکى از پيشوايان بزرگ وفات کرد، او را به خاک سپردند، سپس از او پرسيدند: ((بر صندوق گورش (در سنگ قبرش ) چه بنويسم ؟ )) پيشوا فرمود: آيات قرآن مجيد، داراى قداست و احترام شايان است . از اين رو روا نيست که آن را بر سنگ قبر نوشت ،...

دامپزشکى که بینا را کور کرد

دامپزشکى که بینا را کور کرد

مرد نادانى درد چشم سخت گرفت و به جاى پزشک نزد دامپزشک رفت . دامپزشک همان دارويى را که براى درد چشم حيوانات تجويز مى کرد به چشم او کشيد و او کور شد. او از دست دامپزشک شکايت کرد. دادگاه دو طرف دعوا را حاضر کرده و به محاکمه کشيد....

تناسب شغل با محل سکونت

تناسب شغل با محل سکونت

يکى از هندوها، طريق نفت اندازى را ياد مى گرفت . حکيمى به او گفت : (( تو که در خانه ساخته شده از نى زندگى مى کنى چنين بازيچه اى براى تو روا نيست .))تا ندانى که سخن عين صوابست مگوىو آنچه دانى که نه نيکوش جوابست...

نزاع حاجیان قلابى در راه مکه

نزاع حاجیان قلابى در راه مکه

يک سال همراه گروهى پياده به سوى مکه براى انجام مراسم حج رهسپار بوديم . بين پيادگان نزاع و کشمکشى شد. به سر و صورت هم افتادند و داد و فحش و ستيز و درگيرى بالا گرفت . يکى از کجاوه نشينان به همپالکى خود گفت : ((عجبا! پياده عاج...

بلوغ و کمال حقیقى

بلوغ و کمال حقیقى

به صورت آدمى شد قطره آبکه چل روزش قرار اندر رحم ماندوگر چل ساله را عقل و ادب نيستبه تحقيقش نشايد آدمى خواندجوانمردى و لطفست آدميتهمين نقش هيولايى مپندارهنر بايد، به صورت مى توان کردبه ايوانها در، از شنگرف و زنگارچو...

  • صفحه 1 از 2
  • 1
  • 2
  • >