دکتر امین رضا کمالیان در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه سیستان و بلوچستان، افزود: امروزه رسیدن به توسعه اقتصادی و همگام و هم سو شدن با کشورهای صنعتی جهان نیاز به یک همت و کار مضاعف دارد.