دیگر آن که، اگر چه این حرف ها آهن سرد کوبیدن است، ولی بنده لازم است بگویم:
– اطاعت والدین،
– حسن خلق،
– ملازمت صدق،
– موافقت ظاهر با باطن،
– و ترک خدعه و حیله،
– و تقدم در سلام،
– و نیکویی کردن با هر بر و فاجر، (۳)
– که دل هیچکس را نرنجانید،
– دل هیچکس را نرنجانید،
– دل هیچکس رانرنجانید.
تا توانی دلی به دست آور
دل شکستن هنر نمی باشد
(عن تقریر الاحقر علی بن الحسین الطباطبائی)(۴)

 

پی نوشت :

۱. یعنی صدق و اخلاص را مراعات کنید و برا ی خدا بخوانید نه برای ارائه به مردم و خلق خدا.
۲. مواظبت.
۳. مگر در جایی که خدا نهی کرده. اینها را که عرض کردم و امثال اینها را مواظبت نمایید
۴. (دریای عرفان ص ۱۱۹ و ۱۲۰).

منبع: برگرفته از ماه نامه ی خلق

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :