اگر آنها در حال شمردن آجرها هستند، آنها را در بخش حسابداری بگذارید.
اگر آنها برای دومین بار در حال شمردن آجرها هستند، آنها را در بخش ممیزی بگذارید.
اگر آنها همه اتاق را با آجرها آشفته کرده اند (بهم ریخته اند)، آنها را در بخش مهندسی بگذارید.
اگر آنها آجرها را به طرز فوق العاده ای مرتب کرده اند آنها را در بخش برنامه ریزی بگذارید.
اگر آنها آجرها را به سمت یکدیگر پرتاب می کنند آنها را در بخش امور اداری بگذارید.
اگر خواب هستند، آنها را در بخش حراست بگذارید.
اگر آنها آجرها را تکه تکه کرده اند آنها را در قسمت فناوری اطلاعات بگذارید.
اگر آنها بی کار نشسته اند، آنها را در قسمت نیروی انسانی بگذارید.
اگر آنها سعی می کنند با آجرها ترکیب های مختلفی ایجاد کنند و مدام جستجوی بیشتری می کنند ولی هنوز یک آجر را هم تکان نداده اند، آنها را در قسمت حقوق و دستمزد بگذارید.
اگر آنها اتاق را ترک کرده اند آنها را در قسمت بازاریابی بگذارید.
اگر آنها به بیرون پنچره خیره شده اند، آنها را در قسمت برنامه ریزی استراتژیک بگذارید.
اگر آنها با یکدیگر در حال حرف زدن هستند، بدون هیچ نشانه ای از تکان خوردن آجرها، به آنها تبریک بگویید و آنها را در قسمت مدیریت ارشد قرار بدهید!

مدیریت خوب باید آگاهی کامل از توانایی های کارکنان و موقعیت های سازمان داشته باشد، مشکلاتی که در قسمت های مختلف یک سازمان وجود دارد ممکن است ناشی ازقرار نگرفتن افراد لایق در پست های مشخص شده سازمان باشد.
مشکلات و کاستی هایی در پست های مختلف وجود دارد که ناشناخته مانده اند به طوری که ممکن است برای عموم نیز عادی جلوه کند. گاهی اوقات همین مشکلات عادی موجب اتلاف وقت ارباب رجوع میشود به طوری که در بسیاری ازموارد موجب بر هم خوردن نظم سازمان می شود.
افراد عهده دار پست ها و نحوه کارکرد آنها باید مورد بازبینی قرار گیرند. اگر سازمان خود این وظیفه را بر عهده گیرد در کارکنان سازمان این تفکر بوجود می آید که کوچکترین عمل مثبت ومنفی آنها از چشم مدیریت دور نیست و خود این طرز تفکر موجب پیشرفت سازمان می شود.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :