کار کنید، زیرا هر کسی آنچه را برای آن ساخته شده بدست می آورد.رسول اکرم (ص)

Holy Mohammesd(P.U.H): WORK HARD! Every person obtains all that he is made for them

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :