نتایح شمارش آراء و انتخابات

بدینوسیله نتایج نهائی انتخابات ششمین دوره انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران بشرح ذیل اعلام میگردد.

رشته معماری صفحه یک   صفحه دو   صفحه سه

رشته شهرسازی صفحه یک

رشته عمران صفحه یک   صفحه دو   صفحه سه   صفحه چهار   صفحه پنج   صفحه شش   صفحه هفت   صفحه هشت

رشته مکانیک صفحه یک   صفحه دو

رشته برق صفحه یک

رشته نقشه برداری صفحه یک

رشته ترافیک صفحه یک

محسن اکبرزاده
رئیس هیأت اجرائی

آخرین آمار آراء ماخوذه تا ساعت ۱۷ امروز

به گزارش دبیرخانه هیات اجرایی ششمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، تعداد آرای ماخوذه تا ساعت ۱۷ روز جاری از مرز ۹۰۰۰ رای گذشت. رای گیری همچنان در شعب مختلف با شور و نشاط کامل ادامه دارد.

محسن اکبرزاده
رییس هیات اجرایی

به جهت استقبال بی نظیر مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، هیات اجرایی تصمیم گرفت کلیه حوزه‌های اخذ رای به تشخیص مسئول هیات اجرایی و نماینده دستگاه نظارت تا ساعت ۱۹ قابل تمدید باشد.

محسن اکبرزاده
رییس هیات اجرایی

به گزارش دبیرخانه هیات اجرایی ششمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، تعداد آرای ماخوذه تا ساعت ۱۶ روز جاری از مرز ۷۰۰۰ رای گذشت. رای گیری همچنان در شعب مختلف با شور و نشاط کامل ادامه دارد.

منبع خبر: دبیرخانه هیات اجرایی

این خبر را به اشتراک بگذارید :