ثانیه هایی پیش دولت ایران به صورت رسمی به عنوان ریاست دوره شانزدهم اجلاس غیر متعهد ها انتخاب شد و اقای محمود احمدی نژاد به عنوان رییس این تشکل ،برای سه سال با استقبال تمامی اعضا انتخاب شد

این خبر را به اشتراک بگذارید :