کاوشگر کیوریاسیتی یا «کنجکاوی» ناسا، پیام ضبط شده‌ای را از مریخ به زمین ارسال کرد که اولین پیام صوتی نوع بشر از مریخ به زمین محسوب می شود، پیام «چارلز بولدن»، مدیر ناسا، که اشاره به امکان حیات در مریخ دارد و حاوی تبریک برای کارکنان ناساست.

«دِیو لاوری»، مدیر«آزمایشگاه علوم مریخ» می‌گوید:«در حالی که کیوریاسیتی به ماموریتش ادامه می‌دهد، امیدمان این است که پیام مدیریت ناسا مایه الهام کسی شود که آن را می‌شنود و اولین کسی می شود که قدم به سطح سیاره مریخ می‌گذارد، مثل، نیل آرمسترانگ و در جهشی بزرگ در تاریخ اکتشافات نوع بشر.»

کاوشگر «کنجکاوی» همچنین برای اولین بار تصاویری رنگی و با کیفیت بالا را به زمین ارسال داشت.

کنجکاوی نوع بشر، او را شیفتۀ دانستن راز هستی و به جستجوی نشانه‌ای از حیات در آسمان‌ها واداشته است، راز و سوالی جاودانه که کاوشگر «کنجکاوی» بدنبال گشودن و پاسخ دادن به آن است.

آیا روزی موجوداتی فرازمینی به پیام کاوشگر «کنجکاوی» و نوع بشر پاسخ خواهند داد؟

این خبر را به اشتراک بگذارید :