افسران - قنوت پر بال شکسته...

قنوت پر بال شکسته…

بالت اگر شکسته است

غمت مباد!

شهادت که بال نمی خواهد؛

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :