رئیس فرقه گنابادی های «گراش» فارس، که تا چندی پیش در خانقاه تهران برای قطب این فرقه سر به سجده می گذاشت، اکنون به واسطه رسوایی که به وجود آورده است از منطقه متواری شده و برای حفظ جان خود جرأت آفتابی شدن را ندارد.

 جام دینی؛ دیان نیوز نوشت: شیخ فرقه گنابادی در منطقه «گراش» استان فارس که چند سال قبل در مراسمی در خانقاه «امیر سلیمانی» تهران جلوی قطب سجده می کرد، کانون اخبار در منطقه «گراش» واقع شده است.

خواجه بابا (از شیوخ دراویش گنابادی) به دلیل تجاوز به یک دختر مورد اعتراض شدید خانواده های دراویش قرار گرفته است و خانواده دختر مذکور از وی به مراجع قضایی شکایت کرده اند.

گفتنی است وی از ترس مردم هم اکنون متواری است و جرأت بازگشت به گراش را ندارد.

دختر وی عروس «یوسف مردانی» نفر دوم فرقه گنابادی است و سایت های فرقه گنابادی که کوچک ترین مساله در کشور را در بوق و کرنا می کردند نسبت به این جنایت فجیع سکوت پیشه کرده اند.

پس از اقدام چندی پیش خواجه گراشی و تجاوز به یکی از دختران هوادار فرقه که بنظر می رسد اولین اقدام وی نبوده ، باعث نفرت و بدبینی مردم شهرستان ولایت مدار شهرستان گراش نسبت به این فرقه ضاله و شخص شیخ گراشی شده است.

در این راستا قطب دراویش آقای «نورعلی تابنده» در اقدامی پیش دستانه و فریب کارانه با برگزاری جلسه ای در دولت سرای تهران، با پرده پوشی از اقدام خواجه گراشی، نامبرده را به دلیل بیماری آلزایمر شدید و عدم توانایی در انجام امورات فرقه از مقام «وفا علی» خلع و اظهار داشته است خواجه گراشی به یک فقیر ساده و عادی تبدیل گشته، از این تاریخ به بعد حق دستگیری فقرای دیگر را نیز ندارد.

 

عزل شیخ، یک اتفاق نادر و شگفت انگیز است که از طرف اقطاب گنابادیه صورت گرفت. عزل یک مقام صوفی از مقام معنوی خود فوق العاده جای تعجب دارد که در فرقه گنابادی توسط مجذوب علی شاه اتفاق افتاد

این خبر را به اشتراک بگذارید :