در راه ولا، جان که بر کف باید
بنیان دفاع ز حق به یک صف باید
فرموده رهبری است بر امت خویش
سال همت و کار مضاعف باید
محسن غلامحسینی

ما مشعلی از عقیده در کف داریم
دل در گرو عترت و مصحف داریم
با مدح علی و لعن دشمن هر دم
هم همت و هم کار مضاعف داریم
جعفر شعبانی

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :