حواس پنجگانه و شهوت و غضب، هفت در جهنم است و اگر عقل بر آنها حاکم شود به اضافه ی عقل، هشت در بهشت می شوند.(حاج اسماعیل دولابی)

الهی! تا به حال میگفتم « گذشته ها گذشت » ، اکنون می بینم که گذشته هایم نگذشت بلکه همه در من جمع است. آه، آه، از یوم الجمع…  « آیت ا… حسن زاده آملی »

هیچکس، هیچ فصلی را بر بهار ترجیح نمی دهد. بهار فصل رهایی از “خاک” است.بیایید همه ی فصل ها بهاری بمانیم. ( دکتر سنگری )

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :