• همانا زندگی چیزی جز عقیده و جهاد نیست. (امام حسین(ع) )
• اگر در اولین قدم، موفقیت نصیب ما می‌شد ، سعی و عمل دیگر معنی نداشت.
(موریس مترلینگ)
• این که چقدر زمان داری مهم نیست چگونه می‌گذرانی مهم است.
• به توانائی خود ایمان داشتن نیمی از کامیابی است. (روسو)
• کار و کوشش ما را از سه عیب دور می‌دارد، افسردگی، دزدی و نیازمندی. (ولتر)
• سر چشمه همه فسادها بیکاری است، شیطان برای دست‌های بیکار ، کار تهیه
می‌کند. (پاسکال)
بدبختی انسان از جهل نیست از تنبلی است. (دیل کارنگی)
ـ کار ، بهترین تسکین دهنده ، افکار پریشان و غم است .
بهترین پاداش کار نیک، رضایتی است که در قلب خود احساس می کنیم.
• اگر شیفته کارت نباشی، روانت بیمار می‌شود و در نهایت پیکرت از پای در خواهد آمد

ضرب المثل های همت و کار ضرب المثل های همت و کارضرب المثل های همت و کارضرب المثل های همت و کارضرب المثل های همت و کارضرب المثل های همت و کارضرب المثل های همت و کارضرب المثل های همت و کارضرب المثل

با تشکر از چکاوک

این خبر را به اشتراک بگذارید :