· با وجود نیت خالص است که کارهای غیر عبادی ـ همچون کار و تلاش ـ نیز ارزش عبادی می­یابد.

· ان­شاءالله گفتن در انجام امور و کارها، ما را به نتیجه امیدوارتری می­رساند.

· باید از انجام اعمال حرام در معاملات و مناسبات کاری، همچون ربا، دروغ، تهمت و غیبت پرهیز کرد.

· مراقبت بر نماز اول وقت در حین کار، عامل مؤثر برکت در رزق و روزی انسان است.

· همواره باید در پیروزی­ها و شکست­های کاری و شغلی، توکلمان به خدا باشد و حساب شده عمل کنیم و سود و زیان دیگران را مدّ نظر قرار دهیم.

· صبر آگاهانه در مشکلات کاری و معیشتی، بهترین ضامن اجرایی برای رسیدن به اهداف کوتاه و بلند است و اجر و پاداش اخروی را نیز در پی دارد.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :