زرشته های ولایت جدا نخواهم شد

کبو ترم هوس آسمان تو را دارد

میان چهار چوب لانه جا نخواهم شد

میان کوچه های انتظار با دلی غمگین

نشسته ام به گدایی و پا نخواهم شد.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :