خبرگزاری فارس: یک راکت شلیک شده به سمت پایگاه بگرام افغانستان، به هواپیمای «مارتین دمپسی»، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا آسیب وارد کرد.

خبرگزاری فارس: دمپسی با هواپیمایی دیگر بگرام را ترک کرد/ 2 خدمه دچار آسیب شدند

به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری فرانسه، دو فروند راکت از سوی شورشیان افغان به سوی پایگاه بگرام شلیک شد که یکی از آنها به هواپیمای سی – ۱۷ مورد استفاده ژنرال دمپسی آسیب وارد کرد.

گزارش‌ها حاکی از آن است که دمپسی پایگاه بگرام را با هواپیمایی دیگر ترک کرده است.

انفجار ناشی از این راکت به در هواپیمای دمپسی آسیب وارد کرده است. این هواپیما در باند فرودگاه پارک شده بود. دو تن از خدمه تعمیرات و نگهداری دچار جراحت‌های سطحی شده‌اند.

این حمله به شخص دمپسی یا کارکنانش آسیبی وارد نکرده است. وی و کارکنانش در زمان حمله خواب بوده‌اند.

هرچند حمله به پایگاه بگرام چیز عجیبی نیست اما این بار حضور دمپسی در این پایگاه منجر به شرایط خاص آن شده بود. مشخص نیست طالبان با علم به حضور دمپسی دست به این حمله زده باشد یا نه؟

دمپسی از افغانستان عازم عراق می‌شود.

این خبر را به اشتراک بگذارید :