همت عالی ز فلک بگذرد                      مرد به همت تواند ز ملک بگذرد

همت اگر سلسله جنبان شود             مور تواند که سلیمان شود
کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :