وقت است که پیکار مضاعف بکنیم///هم نمره و آمار مضاعف بکنیم

در عید به ما حضرت اقا گفتند:///هم همت و هم کار مضاعف بکنیم!

 

“ضعف” است پیام و حالت دوره‌ی ما///”تضعیف” همه است کار هر روزه‌ی ما

با این همه اقا که”مضاعف” گفتند///این حرف شده نماد و سرلوحه‌ی ما!

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :