مدتی است در برخی شهرهای شهرستان شهریار شاهد نصب پلاکاردهای از سوی جناب آقای گروسی نماینده محترم شهرستان شهریار هستیم که در آن از مردم خواسته شده تا به عملکرد هر شهرداری رای بدهند ،از آنجایی که نظارت بر عملکرد شهرداری ها از وظایف قانونی نماینده مجلس نمی باشد . به نظر می رسد تیم تبلیغاتی ایشان در حال جمع آوری یک بانک اطلاعاتی به صورت تفکیک شده از شماره موبایلهای هر منطقه از شهرستان هستند تا بتوانند در مواقع لزوم از این ابزار تبلیغاتی بهره برند

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :