کسی که زیاد بخوابد، خوابهای پریشان و آشفته می‌بیند.۲

دانشمندان شیعه ما، آنان که سرپرست دوستان و اهل ولایت ما هستند، روز قیامت ، در حالی که از تاج هایشان نور می‌درخشید می‌آیند. بر سر هر یک از آنها تاجی گران بهاست و نور این تاجها در همه گرداگرد عرصه قیامت به شعاع سی هزار سال راه پرتو می‌افکند.۳

 

هر کس از مردم پروا نکند (و خجالت نکشد)، از خدا هم پروا نمی‌کند.۴

 

هر کس، فردی را که استحقاق ستایش ندارد بستاید، خود را در مقام اتهام و بدگمانی قرار داده است.۵

 

عطای بزرگوار و کریم، تو را نزد او محبوب می‌سازد و عطای پست و فرومایه، تو را نزد او پست می‌گرداند.۶

 

هر کس بردباری نورزد، طعم آسایش دل را نچشد.۷

 

کسی که نبخشیدن (بجا) را بلد نیست، گذشت به موقع را نیز نمی‌داند.۸

 

چه بسا دگرگونی‌های زمانه، نوعی از تأدیب خدای عزوجل باشد.۹

 

هیچ گرفتاری و بلایی نیست مگر آنکه نعمتی از سوی خدا آن را در برگرفته است.۱۰

 

خوش‌گلی، زیبایی ظاهری و خوش‌فکری، زیبایی درون است.۱۱


۱. بحارالانوار، ج ۷۸، ص ۳۷۹.

۲. میزان الحکمه، ترجمه حمیدرضا شیخی، قم، دارالحدیث، ۱۳۷۹، چ ۲، ج ۴، ص ۱۹۲۵.

۳. احتجاج، ج ۱، ص ۱۶.

۴. بحارالانوار، ج ۷۸، ص ۳۷۷.

۵. میزان الحکمه، ج ۱۱، ص ۵۴۷۹.

۶. بحارالانوار، ج ۷۸، ص ۳۷۸.

۷. میزان الحکمه، ج ۱۰، ص ۵۰۱۷.

۸. بحارالانوار، ج ۷۸، ص ۳۸۰.

۹. میزان الحکمه، ج ۱، ص ۱۰۹.

۱۰. همان، ج ۲، ص ۵۷۵؛ بحارالانوار، ج ۷۸، ص ۳۷۴.

۱۱. میزان الحکمه، ج ۲، ص ۷۷۶.

تنظیم: گروه دین و اندیشه تبیان

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :