**********

ای رهبرا کلام تو حجت ز مصحف است

هرکس به قدر وسع توانش موظف است

امید آنکه ، یوسف زهرا کند ظهور

امسال سال همت و کار مضاعف است

**********

خیزید که ایثار مضاعف بکنیم

عید آمده دیدار مضاعف بکنیم

با عزم قوی ، ضعف به دل ره ندهیم

با همت خود کار مضاعف بکنیم

**********

من مضاعف می کنم کار و تلاش

بهر کسب علم و ایمان و معاش

در مسیر اقتدار کشورم

این بلندای عدالت پرورم

سرزمین داستان راستان

تا نگین حلقه های باستان

تا قیامت نامدار و منجلی

تحت امر رهبرم سید علی

**********

یادمان نرود همت مضاعف و کار مضاعف ، بدون اصلاح الگوی مصرف محال است.

این خبر را به اشتراک بگذارید :